Vyberte to správné topení

... s kombinací akumulace tepla a konvekce

Existují různé možnosti vytápění. Použijete-li správný typ, můžete ušetřit spoustu peněz a ještě to umocní váš dobrý pocit z tohoto vytápění. Mnoho lidí však nezná rozdíl mezi konvekcí a akumulací tepla, resp. jeho výhody a nevýhody. V tomto článku analyzujeme oba způsoby vytápění a poté představíme ohřívač, který kombinuje to nejlepší z obou těchto typů.

Co je konvekce ?

Konvektionsheizung mit Warmwasser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konvekce, nazývaná také tepelný tok, se obecně používá k označení mechanismu přenosu tepla, ke kterému dochází v případě topení, jako volné konvekce. Standardní konvekční ohřívače se skládají z dutých těles, která jsou naplněna teplou vodou. Teplo vody se přenáší na vzduch, který stoupá uvnitř radiátoru a místnosti. Chladnější vzduch v místnosti na podlaze současně proudí do radiátoru zespodu. Tím se vytvoří cirkulace vzduchu, která způsobí vzestup teploty v místnosti. Konvekční ohřívače proto ohřívají vzduch v místnosti, a proto se vytvářejí teplotní zóny s teplejším vzduchem v horní části místnosti a chladnějším vzduchem ve spodní části. Vzhledem k tomu, že tento princip je založen na vzdušných proudech, mohou se někteří lidé cítit rušeni lehkým průvanem a možným vířením prachu.

Konvektion TT-KS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konvekční ohřívače vyžadují teplotu průtoku kolem 70 stupňů Celsia a teplá voda, která v nich proudí, může vydávat nepatrné zvuky. Konvekční ohřívače jsou nicméně velmi populární. Vzhledem k jejich širokému použití, jsou tyto ohřívače levné. Další výhodou jejich použití, že dokáží rychle reagovat na měnící se požadavky na teplo. Konvektory rychle ohřívají místnost a pohotově reagují na změny, které jsou nastaveny termostatu. 

Co je tepelné záření ?

Když svítí slunce, sluneční paprsky vytvářejí na pokožce příjemný, teplý pocit. Tomu se říká tepelné záření. Sálavá topení fungují na stejném principu. Paprsky ohřívají ozářené předměty. Zahřáté předměty pak pomalu uvolňují teplo zpět do prostředí a vzduchu v místnosti, takže se z nich samy stávají radiátory. Infračervené ohřívače, které jsou dnes velmi populární, jsou ukázkovým příkladem tohoto typu vytápění. Populární výhody infrazářičů spočívají v tom, že nedochází k neustálé cirkulaci vzduchu a zdivo je udržováno v suchu. Protože nižší teplo v místnosti je již často vnímáno jako příjemné, je zapotřebí méně tepla.

Infrarotstrahlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevýhodou sálavých ohřívačů je to, že k účinnému ohřevu vyžadují velkou plochu a hodně energie, proto se často instalují jako topení do podlahy nebo do stěn. Protože objekty v místnosti musí být vždy zahřáté, než teplota vzduchu znatelně vzroste, reakce na změny nastavení je velmi pomalá. Chcete-li například snížit teplotu v místnosti, je to u konvektoru mnohem rychlejší, protože vzduch v místnosti ochlazuje rychleji než předměty v místnosti.

Vybrali jsme to nejlepší, z obou typů vytápění - kombinace konvekce a tepelného záření

TT-KS DSM (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejúspěšnější produkt Technotherm, jsou naše přímotopy s akumulací, které jsou nejlepší kombinací konvekce a tepelného záření. Tyto povrchové akumulační ohřívače jsou v zásadě pokryty vysoce kvalitními akumulačními kameny Magmatic, kterými procházejí topné vodiče. Akumulační kameny, které jsou umístěny přímo na plášti topení, akumulují absorbované teplo a v případě potřeby ho přenášejí do místností. Tyto kameny jsou obklopeny topnými žebry, podobně jako u klasických radiátorů. 

direktheizung_aufbau_3 (2) 

Při zahřívání se akumulační kameny Magmatic nabíjejí a přenášejí teplo na žebra. Ty vydávají tepelné záření přímo do místnosti. Kromě toho je studený vzduch nasáván zespodu, ohřívá se, když proudí žebry, a opět uniká jako teplý vzduch nahoře. Podíl konvekce na tepelném záření je asi 50% až 50%, což je dokonalá kombinace dvou různých topných systémů. Tyto ohřívače optimalizují výhody a minimalizují nevýhody obou typů vytápění. Díky nižšímu podílu konvekčního tepla dochází k mnohem menší cirkulaci vzduchu. Žebra se tak velmi pohodlně ohřívají infračerveným zářením a je zajištěno rovnoměrné rozložení tepla v místnosti.

Snímek obrazovky 2020-10-06 v 15.19.34 

Přímotopy s akumulací od Technotherm jsou zcela tiché. Samostatně přivařená žebra, zabraňují praskání a není slyšet žádný zvuk jako u standardního konvekčního ohřívače. Jelikož je nutná, výrazně nižší teplota na výstupu a tepelná energie uložená v akumulačním kameni se uvolňuje až po vypnutí topení, jsou také mnohem účinnější. S 15 minutami napájení, lze velmi dobře realizovat 60 minut vytápění.

Závěr

Konvekční ohřívače jsou stále nejběžnějším typem vytápění v českých domácnostech. I když nejsou efektivní, způsobují, že se teplota v místnosti dělí a cirkulací vzduchu se víří prach. Oproti tomu sálavá topení vytvářejí příjemné teplo, jsou efektivnější a zajišťují rovnoměrné rozložení tepla, ale vyžadují velkou plochu a spoustu energie. Dokonalou rovnováhou je kombinace obou typů v podobě částečných akumulačních kamen. S ideálním poměrem 50% sálavého tepla k 50% konvekčního tepla nabízejí perfektní řešení.